سافت سنسور

سنسور نرم افزاری بلادرنگ، جایگزین سنسورهای فیزیکی

 • پشتیبانی همه موتورهای سه فاز
  • موتورهای سنکرون (BLDC، SPM، IPM)
  • موتورهای آسنکرون القایی (ACI)
  • ارایه سیگنالهای فیدبک با کیفیت بالا برای استفاده در سیستم های کنترل
 • کارائی
  • تخمین های پایدار
  • تعقیب سیگنالهای فیزیکی در سرعت های پایین تر از ۱ Hz
  • تعقیب سیگنالهای فیزیکی در زمان عبور از سرعت صفر در طی معکوس سازی سرعت
  • فیدبک پایدار برای سیستم کنترل وقتی روتور در سرعت صفر می باشد
 • پارامترهای موتور
  • نسبت به دیگر تخمین گرها (رویت گرها) به پارامترهای کمتری از موتور وابسته می باشد
  • قبل از اجرای کنترل حلقه بسته، همه پارامترهای الکتریکی مورد نیاز موتور را شناسایی می کند
  • بصورت برخط، تغییرات پارامترهای موتور را تعقیب می کند تا دقت تخمین با گذشت زمان و با تغییرات دمایی حفظ شود
 • تنظیم پارامترها (Tunning)
  • هیچ تنطیمی برای تخمین گر لازم نیست
 • سیگنالهای تخمیی
  • شار روتور
   • سیگنال شار با کیفیت بالا برای مانیتورینگ شار و کاربردهای تضعیف یا تقویت میدان (field weakening or boosting)
  • زاویه شار روتور
   • دقیق ترین تخمین زاویه شار روتور در بیشترین دامنه سرعتی
   • همگرایی تعقیب زاویه شار روتور در طی اولین سیکل الکتریکی چرخش
   • با ورودیهای سنسوری با کیفیت (جریان و ولتاژ فازها)، تعقیب زاویه شار روتور در فرکانسهای زیر ۱ Hz نیز مقدور است
   • تعقیب زاویه شار بصورت دینامیکی کاملا مقاوم می باشد و حتی بعد از بیش-باری که منجر به ایست موتور می شود خود را بازیافت کرده و زاویه شار را تعقیب می کند(هیچ وقت قفل نمی شود)
   • دقت نوعی تخمین زاویه، در محدوده +/-۰.۳۵ درجه می باشد
   • تخمین زاویه شار روتور در موتورهای القایی، مستقل از مقاومت روتور می باشد
  • سرعت شار روتور
   • تخمینگر های سرعت الکتریکی و مکانیکی روتور (شامل لغزش موتور القایی)
   • بدون اثرات کوانیزاسیون مشتق موقعیت دیده شده در رویت گرهای استاندارد
   • کاهش افت فاز در سیستم های کنترل
   • بهترین ورودی سرعت به سیستم کنترل
  • گشتاور شفت
   • سیگنال دقیق گشتاور شفت روتور برای مانیتورینگ بار موتور
   • استفاده در سیستم های کنترل برای مانیتورینگ نرخ جریان روی پره های متصل به شفت موتور، تشخیص نابالانسی بار، و تشخیص سلامت موتور
 • کاربردهای سافت سنسور بغیر از سیستم کنترل موتور
  • فیدبک برای استفاده در PLC
  • بعنوان سنسور افزونه در کنار سنسور مکانیکی برای کاربردهای خاص
  • جایگزین ارزان قیمت سنسورهای مکانیکی سرعت و گشتاور
  • سنسور سلامت روتور