شعبه مرکزی

  • قم- پردیسان- بلوار دانشگاه- ابتدای بلوار مولوی -پارک علم و فناوری استان قم

  • info@kahrobatech.com

  • 02532813192

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 2 + 75 =