توانمندی تولید موتورهای الکتریکی

توانمندی کهربا

در طراحی و سفارشی سازی انواع موتور الکتریکی


 • انواع موتور DC

 • انواع موتورهای سوئیچ رلوکتانسی (SRM)

 • انواع موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC)

 • نواع موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (PMSM)

 • انواع موتور القایی (ACIM)

 • انواع موتور پله ای (Stepper)

طراحی برای تمام کاربردها

طراحی با فریم استاندارد یا سفارشی

توانایی طراحی برای شبکه های مختلف

توانایی تولید برای تمام محدوده های ولتاژ و توان

توانایی طراحی با روتور داخلی یا خارجی

طراحی با راندمان بالا

توانایی طراحی برای شبکه های مختلف

توانایی طراحی موتورهای مغناطیس دائم خود راه انداز با راندمان بسیار بالا

 

توانایی طراحی مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا :

 

 

 • طراحی سطوح حفاظتی بر اساس استاندارد IEC 60034-5

 • طراحی انواع سیستم خنک سازی بر اساس استاندارد IEC 60034-6

 • کنترل لرزش بر اساس استاندارد IEC 60034-14

 • طراحی عایق های حرارتی بر اساس استاندارد IEC 60034-11

 • طراحی ایزولاسیون الکتریکی بر اساس استاندارد IEC 60085