رابط های کاربری

  • پنل کنترلی مبتنی بر اندروید

    متخصصان شرکت کهربا، با تکیه بر سال ها تجربه خود در زمینه ی طراحی الکترونیک توانسته اند، با استفاده از ماژول های صنعتی، پنل کنترلی مبتنی بر سیستم عامل اندروید طراحی و سفارشی سازی کنند که در گام اول در دستگاه های اندازه گیری دماهای فوق سرد(Cryogenic) مورد استفاده قرار گرفته است.

  • ترموستات هوشمند

    شرکت کهربا با ساخت یک ترموستات هوشمند همه منظوره، قابلیت کنترل دما در کلیه فرآیندها و اتصال به کلیه دستگاه های تهویه را فراهم آورده است. ترموستات هوشمند شرکت کهربا، یک سیستم کنترل دمای محیط، مجهز به یک دماسنج داخلی با دقت یک دهم درجه سانتی­گراد است.