الکتروموتور

  • الکتروموتور BLAC روتور بیرون برای کاربردهای درایو مستقیم فن

    شرکت کهربا با تکیه بر متخصصان و کارشناسان خود توانسته است یک موتور مغناطیس دائم BLAC برای کاربردهای تهویه طراحی، نمونه سازی و تولید نماید. این موتور برای راه اندازی مستقیم فن طراحی شده و قابلیت ساخت در رنج های مختلف توانی(از 300 تا 1500 وات) را دارست.